Zakenreis Individueel

De Zakenreisverzekering verzekert u in één keer voor uw zakenreizen én uw privévakanteis in het buitenland. Uw gezin kunt u meeverzekeren voor privévakanties. U kunt kiezen voor dekking in Europa of voor werelddekking. Tijdens zakenreizen is er ook altijd dekking voor één persoon die als assistent met u meereist.

Tevens kunt U ook een zaakwaarnemer meeverzekeren. Deze zaakwaarnemer wordt dan met de naam genoemd op uw polis. Neemt een zaakwaarnemer uw werkzaamheden waar terwijl u in het buitenland bent en overkomt hem iets waardoor hij dit niet langer kan doen en u eerder terug moet? Dan betalen wij uw extra reiskosten. Gebeurt er iets met u terwijl u in het buitenland bent waardoor u uw noodzakelijke werkzaamheden in het buitenland niet kunt uitvoeren? Dan vergoeden wij de reiskosten die uw zaakwaarnemer moet maken om uw werkzaamheden in het buitenland over te nemen.

Vaste onderdelen

De volgende vaste onderdelen zitten altijd in uw Zakenreisverzekering:

  • Bagage
  • Buitengewone kosten
  • Rechtsbijstand
  • Annuleringskosten

Aanvullende onderdelen

U kunt naast de vaste onderdelen kiezen voor de volgende aanvullende onderdelen:

  • Geneeskundige kosten
  • Ongevallen
  • Automobilistenhulp

Biedt de Zakenreisverzekering dekking voor avontuurlijke sporten?

Heeft u avontuurlijke sporten meeverzekerd? Dan is er extra dekking voor de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten en Ongevallen als u iets overkomt dat verband houdt met avontuurlijke sporten.

Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw uitrusting, of medische kosten als gevolg van een ongeluk tijdens het uitoefenen van uw sport.

Heeft u tijdens uw avontuurlijke sportvakantie een schade die geen verband houdt met de avontuurlijke sport? Dan bent u gewoon verzekerd volgens de algemene en aanvullende voorwaarden.

We maken een onderscheid tussen avontuurlijke sporten en gevaarlijke sporten. Die laatste categorie verzekeren wij niet.

Vragen?

Wilt u meer weten? U kunt dan contact opnemen met ons.

Belangrijke DOcumenTEn

Declaratieformulieren: