Loss of License verzekering

Een Loss of Licence verzekering voorziet in een kapitaalsuitkering wanneer een verzekerde
beroepsvlieger als gevolg van blijvende medische ongeschiktheid, waarbij het uitzicht op herstel
ontbreekt, wordt afgekeurd voor het medisch certificaat klasse 1 en daardoor het vliegbrevet, dat nodig is
om het beroep van piloot uit te oefenen, niet meer kan verkrijgen of verlengen.

Wat is een Training Expenses verzekering?

Een Training Expenses verzekering voorziet in een kapitaalsuitkering wanneer een verzekerde
beroepsvlieger in opleiding als gevolg van blijvende medische ongeschiktheid, waarbij het uitzicht op
herstel ontbreekt, wordt afgekeurd voor het medisch certificaat klasse 1 en daardoor de opleiding voor
het brevet voor verkeersvlieger niet meer kan afronden, of het vliegbrevet dat hij/zij al bezit niet meer kan
verlengen of kwijtraakt.

Voor wie is een Loss of Licence of Training Expenses verzekering?

De Loss of Licence is een verzekering voor piloten, de Training Expenses verzekering is bedoeld voor
piloten in opleiding.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Als u door ongeval, letsel of ziekte blijvend medisch ongeschikt wordt verklaard voor het beroep van
piloot, bent u met een Loss of Licence- en Training Expenses verzekering verzekerd van een uitkering.
Welk bedrag u verzekert, kiest u zelf.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel blijvend ongeschikt wordt verklaard om te
werken als piloot. Meestal heeft dit te maken met de oorzaak. Terrorisme, drugs gebruik, aids of
oorlogsrisico’s zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in
de trefwoordenlijst en in de verzekeringsvoorwaarden.

Vragen voor meer informatie of een aanvraag voor een offerte.