Inboedel verzekering

Deze verzekering is speciaal voor studenten, stagiairs en au pairs in het buitenland. Je kiest zelf of je de standaard of uitgebreide dekking voor ziektekosten wilt. Met het schadepakket kun je bovendien inboedel, aansprakelijkheid, reizen, rechtsbijstand en ongevallen verzekeren.

Voordat u als Expat naar het buitenland vertrekt is het belangrijk om van uw huidige Opstal en Inboedel verzekeraar te vernemen wat de gevolgen zijn voor de dekking als u uw woning in Nederland aanhoudt .

Waarom ?  Uw huidige verzekeraar wil graag weten of dat uw woning leeg komt te staan of dat u deze gaat verhuren. Dit kan een reden zijn voor aanpassing van de dekking. Enkele verzekeraars zullen de dekking opzeggen bij het vernemen van uw emigratie. U dient hierbij te denken aan uw Opstalverzekering; Inboedelverzekering; Aansprakelijkheid verzekering en Rechtsbijstandverzekering.

Wij kunnen u helpen bij het informeren bij uw huidige verzekeraar wat de gevolgen voor u zijn. Als uw huidige verzekeraar u niet van dienst kan zijn dan heeft De Goudse een pakket passende verzekeringen voor u.

Indien u meer informatie of een passende offerte wilt ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemene informatie inboedelverzekering

De spulletjes in uw huis kunnen door allerlei oorzaken beschadigd raken of ze kunnen gestolen worden. De financiële gevolgen zijn dan vaak groot. Niet verwonderlijk dat vrijwel iedereen in Nederland een inboedelverzekering heeft.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan uw inboedel als gevolg van onder meer:

  • Inbraak, diefstal of een poging daartoe
  • Schroei- zeng- of smeltschade
  • Blikseminslag en oververhitting door inductie
  • Ontploffing
  • Storm
  • Diefstal van tuinmeubilair, tuingereedschap, wasgoed
  • Inhoud van diepvriezer bij defect of stroomuitval
  • Regen of andere neerslag die onvoorzien de woning binnendringt
  • Gesprongen waterleidingen
  • Rook en roetschade

Vaak zijn ook specifieke kosten gedekt zoals kosten van het opruimen na een schade of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. Schade veroorzaakt door ‘catastrofes’ zoals oorlog, atoomkernreacties of overstromingen worden niet vergoed.

Uitgebreid verzekeren

Sommige inboedelverzekeringen dekken ook schade als gevolg van ‘ieder plotseling en onvoorzien onheil’. Denk bijvoorbeeld aan de verwilderde kat die uw gordijnen vernielt of die vaas die u bij het stofzuigen omstoot.

Elektronische apparatuur

Veel verzekeraars beperken de dekking van elektronische apparatuur zoals uw pc. U kunt daarom kiezen voor een aanvulling op de inboedelpolis of voor een aparte verzekering.

Wanneer u meer informatie of een premie opgave wilt ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen.